0
محصولات آموزشی

آموزش پرداخت لبه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۰۰:۵۳ساعت
۲۵۴۱

ورکشاپ ۵ مدل کیف

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳

کتاب طراحی مد روز کیف

۱۰,۰۰۰ تومان
۵۶۴

پکیج ۱ و ۲ آموزش چرم دوزی (پکیج اقتصادی)

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰۴:۳۰ساعت
۹۷۰
الگوها

ورکشاپ ۵ مدل کیف

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳
سوالی دارید بفرمایید.