0
محصولات آموزشی

دوره کیف‌های دهانه فلزی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸

آموزش پرداخت لبه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۲۰ساعت
۲۵۴۱

دوره دستبند و بند ساعت

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴

صندل و کالج

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲
الگوها

آموزش دستکش چرمی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵

آموزش سه عدد کیف از ترم ۴

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴

آموزش چرم دوزی – پکیج اقتصادی (۱۲ مدل)

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۸

دوره کیف‌های مدرن

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹