0
محتوای تاریخچه چرم

تاریخچه چرم در ایران و جهان

چرم چگونه تولید می‌شود؟ چرم طبیعی از دباغی پوست حیواناتی نظیر گاو، بز، گوساله، شتر، شترمرغ، گاومیش و... به دست می‌آید. دباغی به فرآیندی گفته می‌شود که در طی آن پوست حیوانات را در مواد شیمیایی و گیاهی خیس می‌کنند ...