0
محتوای نکات خرید کفش

چطور کفشی متناسب با سایز پاهایمان پیدا کنیم

 در این مقاله قصد داریم انتخاب کفش با سایز متناسب را آموزش دهیم. در دنیا چندین سیستم برای اندازه‌گیری سایز کفش وجود دارد. برخی کشورها از عدد و برخی دیگر از عدد و حروف استفاده می‌کنند. بعضی از آنها علاوه ...