0

فرم دریافت شماره موبایل هنرجویان

جهت آگاهی از اطلاعیه های بعدی ما، شماره موبایل خود را ثبت کنید تا پیامک های ما را دریافت کنید. دوستانی که از قبل هنرجوی ما بوده اند نیازی به وارد کردن شماره نیست. این اطلاعیه ها شامل جشنواره ها، تخفیف ها، ورکشاپ ها، نمایشگاه ها و سایر موارد می باشد.

 

فرم دریافت شماره موبایل

بدون فاصله و بدون خط تیره وارد کنید
قبلا هنرجوی ما بوده اید؟
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.