0

نمونه کار هنرجوها

در این بخش نمونه کارهای هنرجویان حضوری و مجازی را مشاهده می‌کنید.

دوره‌های کیف‌ دوزی

دوره‌ی حکاکی روی چرم