0
محتوای زبان ماشین

سراجی سنتی

چرم از زمان‌های قدیم، از کالاهای مهم بشمار آمده است. پیش از آنکه بشر بتواند با استفاده از برگ‌ها و الیاف گیاهی پارچه ببافد؛ چرم، نقش اساسی در پوشش بدن برای انسان داشته است. چرم، بافتی طبیعی است که ساختار ...
سوالی دارید بفرمایید.